Osobní ochrana pro práci ve výškách

Slouží k zajištění osob při práci ve výškách, výrazným způsobem zajišťují bezpečnost práce a snižují riziko úrazů při pádu.

Produkt manažer
Šárka Stibůrková
Telefon: 724 527 857
Pokročilé vyhledávání

Jsou důležitou součástí omezovacích prostředků.
Detail

Součást omezovacích prostředků.
Detail

Omezovací systémy mohou být osazeny kterýmkoliv druhem postroje,
Detail

Kotvící bod - na efektivnosti celého zařízení má významný vliv místo, kde se kotvící bod nachází.
Detail

Postroj musí pracovníka udržet v pohodlné pracovní poloze.
Detail

Kotvící bod je určený pro zajištění proti pádu.
Detail

Spojovací prostředek slouží k zachycení padající osoby bez jakékoliv časové prodlevy.
Detail

Pro slaňovací a záchranné systémy.
Detail