Evidence manipulační techniky TERES

  • Evidence manipulační techniky TERES je nově vyvinutý portál pro evidenci revizí a prohlídek manipulační techniky.
  • Portál nabízí evidenci všech vázacích a manipulačních prostředků zakoupených jak u společnosti Tesort, tak u jiných dodavatelů.
  • Pro využívání portálu nabízíme několik uživatelských licencí.

Výhody:

  • Hlídání periodicity revizí a prohlídek vázacích a manipulačních prostředků.
  • Tiskové výstupy přímo ve formátu PDF nebo připravené rovnou pro tisk.
  • Možnost spuštění na mobilních zařízeních (Android, iOS, Windows Mobile)