Transportní sestavy

Transportní sestava se používá zejména pro přepravu jímek a šachetních dílů, studen nebo odvodňovacích rour.
Popis produktu
  • transportní sestava může být zatížena pouze svisle (90°) k podélné ose spojovacího prvku (= šroub)
  • zatížení kotvy osovým nebo šikmým tahem je nepřípustné

.

Produkt manažer
Šárka Stibůrková
Telefon: 724527857