Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /disk_1/www/cz/tesort/libs/nette.min.php on line 12
Kvalifikace revizních pracovníků | Tesort spol. s r.o.

Kvalifikace revizních pracovníků

KVALIFIKACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ:

  • Pro provádění REVIZÍ a OPRAV je nutné, aby měl technik normou požadovaná školení a pověření výrobcem.
  • Důležitou složkou zajišťující kvalitní provedení revize je praxe technika.
  • Zvláštní kategorií je kvalifikace pro provádění magnetické defektoskopie, která se označuje NDT. Získání oprávnění k této kvalifikaci se řídí následujícími pravidly:

1. Revizní technik NDT dle požadavků EN 473 ISO9712 a Std-101 APC pro obor nedestruktivní defektoskopie musí získat stupeň MT2.

2. Žadatel musí tuto práci vykonávat nejméně 6 měsíců pod dohledem osoby vlastnící toto oprávnění.

3. Vlastní státní zkouška se skládá ze všeobecného testu, odborného testu a praktické zkoušky.

4. Platnost zkoušky je 5 let. V případě neřetržítého provádění defektoskopie po celou tuto dobu, je platnost prodloužena na dalších 5 let.

5. Po tomto období se musí zkouška opakovat.

6. Na základě úspěšně složené zkoušky je vystaven průkaz a přiděleno identifikační číslo.

  • POZOR! : Průkaz revizního technika zdvihacího zařízení NEOPRAVŇUJE k provádění revizí na magnetické defektoskopii.