Chytřejší, rychlejší, silnější

 PiLIFT SMART přináší nejnovější technologii, která umožňuje operátorovi i provozu získat živé informace o výkonu a stavu.

Chytřejší, rychlejší, silnější

PiLIFT SMART využívá stejný fyzikální princip jako všechny vakuové manipulátory a využívá stejný, jediný zdroj vakua pro uchopení i zvedání. To má další výhodu spočívající v neodmyslitelném bezpečnostním prvku, který žádné jiné řešení pro zvedání neposkytuje: Pokud předmět nelze uchopit, nelze ho ani zvednout. Neexistuje tedy žádné riziko neúmyslného upuštění břemene. PiLIFT SMART má kapacitu 40 kg

Hlavní výhody piLIFT SMART:

-         Nízkoenergetický systém - systém, který umožňuje výplachu jen operátorem a díky tomu umožňuje snížit spotřebu energie až o 76%.

-         Ergonomické - použití zvedacího zařízení výrazně snižuje namáhání těla. Každý aspekt piLIFT SMART je navržen s ohledem na ergonomii a přirozený pohyb.

-         Uživatelsky přívětivé - rozhraní je intuitivní, logické a snadno se učí. Pomocí tlačítek s proměnnou rychlostí stisknete horní tlačítko a zvedne se - stisknete dolní a klesá. Chytrý počítač inteligentně snímá své pohyby a rychle reaguje na uživatelské úmysly. Přidejte minimální úroveň zvuku a inteligentní funkce a máte skvělý uživatelský dojem.

-         Chytřejší - piLIFT SMART neustále shromažďuje data, která lze zobrazit na zabudovaném displeji nebo přihlášením na webovou platformu. Online máte přístup k údajům o počtu zvednutých jednotek, hmotnosti objektů, zprávách o údržbě a servisu a mnohem více.

Popis funkcí manipulátoru piLIFT SMART:

1) Ovládací páčky s nastavitelnou rychlostí nahoru / dolů.

2) Tlačítka pro rychlé uvolnění po obou stranách vpravo i vlevo. Po krátkém stisknutí těchto tlačítek, můžete břemeno automaticky vyzvednout nebo uvolnit. Díky tomu se dostanete i do těžko přístupných prostor jako například úložné bedny atd.

3) Otočný (360 °) a úhlový adaptér (0 ° -90 °), který vám umožní otočit břemeno a zvednout ho ze strany.

4) Tlačítko Enter. Stiskem tohoto tlačítka si nastavujete balanční výšku ať už s břemenem nebo bez něj. To znamená, že jakmile se manipulátor sám přisaje k břemenu, vždy se vrátí automaticky do předem nastavené výšky.

5) Tlačítko pohotovostního režimu.

6) Displej zobrazující například hmotnost nákladu.

7) Ergonomická rukojeť a zároveň ochrana rukou.

8) Přísavka s průměrem 150 mm

9) Zdvihací hadice s krycím návlekem

Chytré funkce a připojení

PiLIFT SMART přináší nejnovější technologii, která umožňuje operátorovi i provozu získat živé informace o výkonu a stavu. Údržba bude přínosem pro servisní indikátory, které umožní špičkový provozní výkon. Hmotnost zvednutého předmětu zobrazeného na obrazovce piLIFT SMART může operátorovi pomoci rozlišit a identifikovat zátěže a také zajistit kvalitu příchozích nebo odchozích produktů. PiLIFT SMART je vůbec první vakuový manipulátor, který vyhovuje potřebám Industry 4.0 prostřednictvím webové platformy, lze data o využití prohlížet buď živě, nebo získat jako definované zprávy, např. celková hmotnost a počet manipulovaných jednotek. Jedinečná technologie umožňuje integraci těchto informací do zákaznických systémů, které například vysílají signál, když jsou palety dokončeny nebo pokud je jednotlivý balíček pod cílovou hmotností.

Chcete-li se dozvědět více o těchto vakuových systémech, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám zodpovíme vaše dotazy.

Michal Soukup, Product Manager pro Vaculift, Vaculex, RUD

Michal Soukup