NOVINKA - vázací body ACP TURNADO, větší a silnější.

Výrobce vázacích prostředků firma RUD přichází s rozšířením řady vázacích bodů ACP TURNADO o závity M36 a M42 pro ještě větší hmotnosti břemen.

Vázací body ACP TURNADO stanovují nové standardy pro bezpečné zvedání břemen od roku 2019. Nyní dochází k rozšíření o další závity M36 a M42 a to se zachováním klíčových vlastností a výhod první generace. Unikátní pružinový mechanismus zabraňuje nesprávné poloze závěsného oka při zvedání a umožňuje jeho natočení do správného směru zatížení.

U konvenčních vázacích bodů, zejména při bočním zatížení (90° na osu šroubu), totiž může zůstat závěsné oko, např. při začátku manipulace, ve vzpřímené poloze, která vede k nebezpečnému bočnímu zatížení. V takovém případě mohou nastat situace jako je velké namáhání v ohybu převážně na šroub nebo rázové zatížení při poklesu břemene v průběhu manipulace.  Může tak dojít k poškození vázacího bodu nebo dokonce zlomení šroubu a poškození jeřábu.

ACP TURNADO reaguje a aktivně se vyhýbá nejhoršímu scénáři při bočním zatížení. Vývojový tým firmy RUD zároveň posílil závěsné oko na nejvíce zatěžovaných místech a optimalizoval jeho výšku a tvar. Tento design ve spojení s technologií šroubů ze speciální oceli stanovil nové standardy - až o 30% vyšší nosnosti než u závitů srovnatelných velikostí. ACP kombinuje vlastnosti, které usnadňují každodenní používání. Značky opotřebení vázacího bodu pomáhají při kontrole, zda je opotřebení bodu stále bezpečné či nikoliv. Značení vázacího bodu jako je nosnost, velikost závitu apod. je přehledné a čitelné. Integrovaný RFID čip usnadňuje kontrolu a evidenci vázacích bodů.

Vázací body ACP TURNADO nachází uplatnění v průmyslových odvětvích jako je výroba forem a nástrojů, automobilový průmysl, strojírenství a energetika. Nové velikosti nyní umožňují bezpečné a efektivní zvedání například i při výstavbě elektráren, v průmyslových stavbách a dalších oblastech.

Dodavatelem vázacích bodů RUD pro Českou republiku je naše společnost Tesort spol. s r.o.. V případě zájmu nebo bližších informací se proto na nás neváhejte obrátit.

 

Jan Dragoun