Dokumentace nezbytná pro provedení servisního zákroku nebo revize

Informace pro zákazníky - které doklady a dokumenty jsou potřeba pro řádné provedení servisu nebo revize.
Popis produktu
  • návod k použití revidovaného výrobku
  • prohlášení o shodě
  • evidenční karta v elektronické nebo papírové podobě

Všechny uvedené dokumenty musí zákazník vyžadovat při koupi od dodavatele.

Vysokopevnostní řetězy a komponenty musí být označeny tak, aby byla možná jejich identifikace. bez tohoto označení není možné provést požadované revizní úkony.

Produkt manažer