Technické vybavení servisního oddělení

Naše pracoviště je vybaveno magnetickou defektoskopií, zkušební certifikovanou stolicí a technickým zařízením pro snímání RFID čipů.
Základní parametry
Revize a servis Tesort spol. s.r.o.
TERES - evidence manipulační techniky
Semináře
Popis produktu

Dvě kompletní pracoviště magnetické defektoskopie s pravidelnou kalibrací:

  • elektromagnetický zdroj
  • magnetická cívka
  • měřič intenzity magnetického pole
  • měřič intenzity UV zdroje
  • měrka hustoty zkušebního roztoku
  • Bertholdova měrka
  • mobilní zatemňovací zařízení

Zkušební certifikované stolice s pravidelnou kalibrací:

  • tahové zatížení 6 000 kg
  • tahové zatížení 20 000 kg
  • tahové zatížení 50 000 kg

Technické zařízení pro snímání RFID čipů

Vzdálený přístup do evidence vázacích a manipulačních prostředků dodaných nebo revidovaných firmou Tesort.

Produkt manažer
Radek Novotný
Telefon: +420606693823